Nhà đường Trần Bình Trọng, Phước Tiến, Nha Trang

  • Khanh Hoa , Nha Trang city Dwelling house
  • Giá: Ngày đăng: 25-08-2019, 01:12 pm

Nhà đường Trần Bình Trọng, Phước Tiến, Nha Trang, 49m2 xây dựng 3 tầng

  • Khanh Hoa Dwelling house
  • Giá: Ngày đăng: 25-08-2019, 12:29 pm


Tin VIP