SƠ CẤP NGHỀ NẤU ĂN, ĐIỆN,VĂN THƯ,HÀN, KẾ TOÁN,...0973.010.040

 • Ha Noi City , Tu Liem district Training, education services
 • Giá: 10,000 vnd Ngày đăng: 13-02-2019, 08:57 am

Đào tạo nghiệp vụ quản lý nhà chung cư

 • Ha Noi City , Dong Anh district Training, education services
 • Giá: Ngày đăng: 11-02-2019, 09:32 am

Chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình

 • Ha Noi City , Tu Liem district Training, education services
 • Giá: 1,200,000 vnd Ngày đăng: 11-02-2019, 09:31 am

Chứng chỉ cửa hàng trưởng cửa hàng kd xăng dầu

 • Ha Noi City , Hoài Đức district - (Hà Tây) Training, education services
 • Giá: Ngày đăng: 11-02-2019, 09:31 am

Mở lớp vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông

 • Ha Noi City , Soc Son district Training, education services
 • Giá: Ngày đăng: 11-02-2019, 09:30 am

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

 • Hai Phong City , Ngo Quyen district Training, education services
 • Giá: 1,000,000 vnd Ngày đăng: 11-02-2019, 09:30 am

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ

 • Ha Noi City , Long Bien district Training, education services
 • Giá: Ngày đăng: 11-02-2019, 09:29 am

Mở lớp Đào tạo Nghiệp vụ Đấu thầu

 • Ha Noi City , Gia Lam district Training, education services
 • Giá: 800,000 vnd Ngày đăng: 11-02-2019, 09:28 am

Tổ chức thi cấp các chứng chỉ tin học ngoại ngữ

 • Ha Noi City , Cau Giay district Training, education services
 • Giá: 700,000 vnd Ngày đăng: 11-02-2019, 09:27 am

Chứng chỉ An toàn hóa chất

 • Bac Ninh , Que Vo district Training, education services
 • Giá: 600,000 vnd Ngày đăng: 11-02-2019, 09:26 am

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DÀNH CHO GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC

 • Ha Noi City , Long Bien district Training, education services
 • Giá: 2,000,000 vnd Ngày đăng: 11-02-2019, 09:26 am

Mở Lớp Tập Huấn Về Kỹ Thuật An Toàn Vận Hành Nồi Hơi

 • Ha Noi City , Cau Giay district Training, education services
 • Giá: 600,000 vnd Ngày đăng: 11-02-2019, 09:26 am

Chứng chỉ Tiếng anh B1 chuẩn Châu Âu

 • Ha Noi City , Cau Giay district Training, education services
 • Giá: 2,500,000 vnd Ngày đăng: 11-02-2019, 09:25 am

Mở lớp đào tạo nghiệp vụ tờ khai hải quan

 • Hai Duong , Hai Duong city Training, education services
 • Giá: Ngày đăng: 11-02-2019, 09:25 am

Chứng chỉ nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính

 • Ha Noi City , Dong Anh district Training, education services
 • Giá: Ngày đăng: 11-02-2019, 09:24 am

Huấn luyện cấp chứng chỉ an toàn lao động

 • Ha Noi City , Cau Giay district Training, education services
 • Giá: 500 vnd Ngày đăng: 11-02-2019, 09:24 am

Mở lớp Đào tạo Marketting Bán hàng chuyên nghiệp

 • Ha Noi City , Long Bien district Training, education services
 • Giá: Ngày đăng: 11-02-2019, 09:24 am

Tổ chức đào tạo An toàn bức xạ tại nhà máy

 • Ha Noi City , Tu Liem district Training, education services
 • Giá: Ngày đăng: 11-02-2019, 09:23 am

Mở lớp Đào tạo Nghiệp vụ Thư ký Văn phòng

 • Ha Noi City , Thanh Oai district - (Hà Tây) Training, education services
 • Giá: Ngày đăng: 11-02-2019, 09:23 am

Mở lớp Kiểm soát viên nội bộ

 • Ha Noi City , Gia Lam district Training, education services
 • Giá: 1,500,000 vnd Ngày đăng: 11-02-2019, 09:21 am

Liên kết tổ chức thi và cấp chứng chỉ, chứng chỉ Sơ cấp nghề

 • Ha Noi City , Dong Anh district Training, education services
 • Giá: Ngày đăng: 11-02-2019, 09:21 am

Chứng chỉ nghiệp vụ văn phòng

 • Ha Noi City , Thanh Xuan district Training, education services
 • Giá: Ngày đăng: 11-02-2019, 09:21 am

ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

 • Ha Noi City , Thanh Oai district - (Hà Tây) Training, education services
 • Giá: Ngày đăng: 11-02-2019, 09:20 am

Mở lớp Đào tạo Nghiệp vụ Quản trị Kho hàng

 • Ha Noi City , Mê Linh district - (Vĩnh Phúc) Training, education services
 • Giá: Ngày đăng: 11-02-2019, 09:20 am

MỞ LỚP AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

 • Ha Noi City , Mê Linh district - (Vĩnh Phúc) Training, education services
 • Giá: Ngày đăng: 11-02-2019, 09:19 am


Tin VIP