Liên kết tổ chức thi và cấp chứng chỉ, chứng chỉ Sơ cấp nghề

 • TP. Hà Nội , huyện Đông Anh Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 20-04-2018, 08:10 am

Chứng chỉ cửa hàng trưởng cửa hàng kd xăng dầu

 • TP. Hà Nội , huyện Hoài Đức - (Hà Tây) Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 20-04-2018, 08:10 am

Huấn luyện cấp chứng chỉ an toàn lao động

 • TP. Hà Nội , quận Cầu Giấy Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 20-04-2018, 08:10 am

Chứng chỉ kế toán trưởng

 • TP. Hà Nội , huyện Thanh Oai - (Hà Tây) Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 20-04-2018, 08:09 am

Mở lớp Đào tạo Nghiệp vụ Quản trị Kho hàng

 • TP. Hà Nội , huyện Mê Linh - (Vĩnh Phúc) Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 20-04-2018, 08:09 am

Chứng chỉ nghiệp vụ văn phòng

 • TP. Hà Nội , quận Thanh Xuân Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 20-04-2018, 08:08 am

Mở lớp bồi dưỡng đảm bảo an toàn môi trường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa l

 • TP. Hà Nội , quận Hoàng Mai Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 20-04-2018, 08:08 am

Chứng chỉ An toàn lao động

 • TP. Hà Nội , quận Long Biên Giáo dục, đào tạo
 • Giá: 600,000 vnd Ngày đăng: 20-04-2018, 08:07 am

Mở Lớp Tập Huấn Về Kỹ Thuật An Toàn Vận Hành Nồi Hơi

 • TP. Hà Nội , quận Cầu Giấy Giáo dục, đào tạo
 • Giá: 600,000 vnd Ngày đăng: 20-04-2018, 08:07 am

Chứng chỉ Tiếng anh B1 chuẩn Châu Âu

 • TP. Hà Nội , quận Cầu Giấy Giáo dục, đào tạo
 • Giá: 2,500,000 vnd Ngày đăng: 20-04-2018, 08:07 am

Mở lớp vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông

 • TP. Hà Nội , huyện Sóc Sơn Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 20-04-2018, 08:07 am

Mở lớp Đào tạo Marketting Bán hàng chuyên nghiệp

 • TP. Hà Nội , quận Long Biên Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 20-04-2018, 08:07 am

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ

 • TP. Hà Nội , quận Long Biên Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 20-04-2018, 08:07 am

ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

 • TP. Hà Nội , huyện Thanh Oai - (Hà Tây) Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 20-04-2018, 08:07 am

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DÀNH CHO GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC

 • TP. Hà Nội , quận Long Biên Giáo dục, đào tạo
 • Giá: 2,000,000 vnd Ngày đăng: 20-04-2018, 08:07 am

Mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư

 • TP. Hà Nội , huyện Gia Lâm Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 20-04-2018, 08:07 am

Đào tạo nghiệp vụ quản lý nhà chung cư

 • TP. Hà Nội , huyện Đông Anh Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 20-04-2018, 08:07 am

Mở lớp Kiểm soát viên nội bộ

 • TP. Hà Nội , huyện Gia Lâm Giáo dục, đào tạo
 • Giá: 1,500,000 vnd Ngày đăng: 20-04-2018, 08:06 am

Chứng chỉ nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính

 • TP. Hà Nội , huyện Đông Anh Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 20-04-2018, 08:06 am

Chứng chỉ an toàn lao động leo cao

 • TP. Hà Nội , huyện Thường Tín - (Hà Tây) Giáo dục, đào tạo
 • Giá: 600,000 vnd Ngày đăng: 20-04-2018, 08:06 am

Chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình

 • TP. Hà Nội , huyện Từ Liêm Giáo dục, đào tạo
 • Giá: 1,200,000 vnd Ngày đăng: 20-04-2018, 08:06 am

MỞ LỚP AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

 • TP. Hà Nội , huyện Mê Linh - (Vĩnh Phúc) Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 13-04-2018, 09:32 am

Liên kết tổ chức thi và cấp chứng chỉ, chứng chỉ Sơ cấp nghề

 • TP. Hà Nội , quận Cầu Giấy Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 13-04-2018, 09:32 am

Tổ chức đào tạo An toàn bức xạ tại nhà máy

 • TP. Hà Nội , huyện Từ Liêm Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 13-04-2018, 09:32 am

mở lớp huấn luyện hóa chất Và kế hoạch, biện pháp ứng phó sự cố hóa chất

 • TP. Hà Nội , quận Cầu Giấy Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 13-04-2018, 09:32 am