Chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình

 • TP. Hà Nội , huyện Từ Liêm Giáo dục, đào tạo
 • Giá: 1,200,000 vnd Ngày đăng: 14-08-2018, 02:26 pm

Đào tạo nghiệp vụ quản lý nhà chung cư

 • TP. Hà Nội , huyện Đông Anh Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 14-08-2018, 02:26 pm

Chứng chỉ cửa hàng trưởng cửa hàng kd xăng dầu

 • TP. Hà Nội , huyện Hoài Đức - (Hà Tây) Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 14-08-2018, 02:26 pm

Chứng chỉ An toàn hóa chất

 • Bắc Ninh , huyện Quế Võ Giáo dục, đào tạo
 • Giá: 600,000 vnd Ngày đăng: 14-08-2018, 02:25 pm

Liên kết tổ chức thi và cấp chứng chỉ, chứng chỉ Sơ cấp nghề

 • TP. Hà Nội , huyện Đông Anh Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 14-08-2018, 02:25 pm

Mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư

 • TP. Hà Nội , huyện Gia Lâm Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 14-08-2018, 02:25 pm

Mở lớp Đào tạo Nghiệp vụ Đấu thầu

 • TP. Hà Nội , huyện Gia Lâm Giáo dục, đào tạo
 • Giá: 800,000 vnd Ngày đăng: 14-08-2018, 02:25 pm

Mở lớp đào tạo nghiệp vụ tờ khai hải quan

 • Hải Dương , TP Hải Dương Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 14-08-2018, 02:25 pm

Mở lớp Kiểm soát viên nội bộ

 • TP. Hà Nội , huyện Gia Lâm Giáo dục, đào tạo
 • Giá: 1,500,000 vnd Ngày đăng: 14-08-2018, 02:25 pm

MỞ LỚP AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

 • TP. Hà Nội , huyện Mê Linh - (Vĩnh Phúc) Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 14-08-2018, 02:25 pm

Chứng chỉ điều hành mỏ

 • TP. Hà Nội , quận Ba Đình Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 14-08-2018, 02:25 pm

Mở Lớp Tập Huấn Về Kỹ Thuật An Toàn Vận Hành Nồi Hơi

 • TP. Hà Nội , quận Cầu Giấy Giáo dục, đào tạo
 • Giá: 600,000 vnd Ngày đăng: 14-08-2018, 02:24 pm

Mở lớp Đào tạo Marketting Bán hàng chuyên nghiệp

 • TP. Hà Nội , quận Long Biên Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 14-08-2018, 02:24 pm

Mở lớp Đào tạo Vận Hành Thiết Bị Nâng

 • TP. Hà Nội , huyện Mê Linh - (Vĩnh Phúc) Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 14-08-2018, 02:24 pm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

 • TP. Hà Nội , huyện Từ Liêm Giáo dục, đào tạo
 • Giá: 950,000 vnd Ngày đăng: 14-08-2018, 02:24 pm

Chứng chỉ nghiệp vụ văn phòng

 • TP. Hà Nội , quận Thanh Xuân Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 14-08-2018, 02:24 pm

Huấn luyện cấp chứng chỉ an toàn lao động

 • TP. Hà Nội , quận Cầu Giấy Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 14-08-2018, 02:24 pm

Chứng chỉ nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính

 • TP. Hà Nội , huyện Đông Anh Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 14-08-2018, 02:24 pm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

 • TP. Hải Phòng , quận Ngô Quyền Giáo dục, đào tạo
 • Giá: 1,000,000 vnd Ngày đăng: 14-08-2018, 02:24 pm

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DÀNH CHO GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC

 • TP. Hà Nội , quận Long Biên Giáo dục, đào tạo
 • Giá: 2,000,000 vnd Ngày đăng: 14-08-2018, 02:24 pm

Mở lớp vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông

 • TP. Hà Nội , huyện Sóc Sơn Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 14-08-2018, 02:24 pm

Tổ chức đào tạo An toàn bức xạ tại nhà máy

 • TP. Hà Nội , huyện Từ Liêm Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 14-08-2018, 02:23 pm

ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

 • TP. Hà Nội , huyện Thanh Oai - (Hà Tây) Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 14-08-2018, 02:23 pm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ

 • TP. Hà Nội , quận Long Biên Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 14-08-2018, 02:23 pm

Mở lớp Đào tạo Nghiệp vụ Quản trị Kho hàng

 • TP. Hà Nội , huyện Mê Linh - (Vĩnh Phúc) Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 14-08-2018, 02:23 pm


Tin VIP