MỞ LỚP AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

 • TP. Hà Nội , huyện Mê Linh - (Vĩnh Phúc) Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 14-06-2018, 11:04 am

Liên kết tổ chức thi và cấp chứng chỉ, chứng chỉ Sơ cấp nghề

 • TP. Hà Nội , quận Cầu Giấy Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 14-06-2018, 11:03 am

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

 • TP. Hà Nội , huyện Từ Liêm Giáo dục, đào tạo
 • Giá: 950,000 vnd Ngày đăng: 01-06-2018, 08:30 am

Chứng chỉ điều hành mỏ

 • TP. Hà Nội , quận Ba Đình Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 01-06-2018, 08:30 am

Mở lớp Đào tạo Vận Hành Thiết Bị Nâng

 • TP. Hà Nội , huyện Mê Linh - (Vĩnh Phúc) Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 01-06-2018, 08:30 am

mở lớp huấn luyện hóa chất Và kế hoạch, biện pháp ứng phó sự cố hóa chất

 • TP. Hà Nội , quận Cầu Giấy Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 01-06-2018, 08:30 am

Tổ chức thi cấp các chứng chỉ tin học ngoại ngữ

 • TP. Hà Nội , quận Cầu Giấy Giáo dục, đào tạo
 • Giá: 700,000 vnd Ngày đăng: 01-06-2018, 08:30 am

Chứng chỉ an toàn lao động leo cao

 • TP. Hà Nội , huyện Thường Tín - (Hà Tây) Giáo dục, đào tạo
 • Giá: 600,000 vnd Ngày đăng: 01-06-2018, 08:30 am

Chứng chỉ Xây dựng

 • TP. Hà Nội , quận Thanh Xuân Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 01-06-2018, 08:29 am

Tổ chức đào tạo An toàn bức xạ tại nhà máy

 • TP. Hà Nội , huyện Từ Liêm Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 01-06-2018, 08:29 am

Mở lớp Đào tạo Nghiệp vụ Thư ký Văn phòng

 • TP. Hà Nội , huyện Thanh Oai - (Hà Tây) Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 01-06-2018, 08:29 am

Mở lớp Đào tạo Nghiệp vụ Đấu thầu

 • TP. Hà Nội , huyện Gia Lâm Giáo dục, đào tạo
 • Giá: 800,000 vnd Ngày đăng: 01-06-2018, 08:29 am

Chứng chỉ An toàn hóa chất

 • Bắc Ninh , huyện Quế Võ Giáo dục, đào tạo
 • Giá: 600,000 vnd Ngày đăng: 01-06-2018, 08:27 am

Chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình

 • TP. Hà Nội , huyện Từ Liêm Giáo dục, đào tạo
 • Giá: 1,200,000 vnd Ngày đăng: 01-06-2018, 08:26 am

Mở lớp đào tạo nghiệp vụ tờ khai hải quan

 • Hải Dương , TP Hải Dương Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 01-06-2018, 08:26 am

Mở lớp Kiểm soát viên nội bộ

 • TP. Hà Nội , huyện Gia Lâm Giáo dục, đào tạo
 • Giá: 1,500,000 vnd Ngày đăng: 01-06-2018, 08:26 am

Chứng chỉ nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính

 • TP. Hà Nội , huyện Đông Anh Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 01-06-2018, 08:26 am

Đào tạo nghiệp vụ quản lý nhà chung cư

 • TP. Hà Nội , huyện Đông Anh Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 01-06-2018, 08:25 am

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

 • TP. Hải Phòng , quận Ngô Quyền Giáo dục, đào tạo
 • Giá: 1,000,000 vnd Ngày đăng: 01-06-2018, 08:23 am

Huấn luyện cấp chứng chỉ an toàn lao động

 • TP. Hà Nội , quận Cầu Giấy Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 01-06-2018, 08:23 am

Chứng chỉ cửa hàng trưởng cửa hàng kd xăng dầu

 • TP. Hà Nội , huyện Hoài Đức - (Hà Tây) Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 01-06-2018, 08:23 am

Chứng chỉ kế toán trưởng

 • TP. Hà Nội , huyện Thanh Oai - (Hà Tây) Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 01-06-2018, 08:23 am

Mở lớp Đào tạo Nghiệp vụ Quản trị Kho hàng

 • TP. Hà Nội , huyện Mê Linh - (Vĩnh Phúc) Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 01-06-2018, 08:22 am

Chứng chỉ nghiệp vụ văn phòng

 • TP. Hà Nội , quận Thanh Xuân Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 01-06-2018, 08:22 am

Chứng chỉ An toàn lao động

 • TP. Hà Nội , quận Long Biên Giáo dục, đào tạo
 • Giá: 600,000 vnd Ngày đăng: 01-06-2018, 08:22 am


Tin VIP