việc Mở lớp Đào tạo Nghiệp vụ Thư ký Văn phòng:097.85.88.909

 • TP. Hà Nội , huyện Hoài Đức - (Hà Tây) Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 20-10-2017, 02:23 pm

Thông báo khai giảng khóa học Nghiệp vụ Văn Phòng:097.85.88.909

 • TP. Hà Nội , huyện Hoài Đức - (Hà Tây) Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 20-10-2017, 02:23 pm

mở lớp an toàn lao động đầy đủ

 • TP. Hà Nội , huyện Hoài Đức - (Hà Tây) Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 20-10-2017, 02:22 pm

TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ TIN HỌC, NGOẠI NGỮ CỦA BGD:097.85.88.909

 • TP. Hà Nội , huyện Hoài Đức - (Hà Tây) Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 20-10-2017, 02:22 pm

Liên kết tổ chức thi và cấp chứng chỉ, chứng chỉ Sơ cấp nghề các loại:

 • TP. Hà Nội , huyện Gia Lâm Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 20-10-2017, 02:21 pm

Về việc Mở lớp Đào tạo Marketting Bán hàng chuyên nghiệp

 • TP. Hà Nội , huyện Hoài Đức - (Hà Tây) Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 20-10-2017, 02:20 pm

V/V: Mở LớP TậP HUấN Về Kỹ THUậT AN TOÀN VậN HÀNH NồI HƠI :097.85.88.909.

 • TP. Hà Nội , huyện Hoài Đức - (Hà Tây) Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 20-10-2017, 02:19 pm

Mở lớp vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới

 • TP. Hà Nội , huyện Gia Lâm Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 20-10-2017, 02:17 pm

Thông báo mở lớp Bồi dưỡng “ Đảm bảo an toàn môi trường trong kinh doanh xăngdâu

 • TP. Hà Nội , huyện Hoài Đức - (Hà Tây) Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 20-10-2017, 02:17 pm

Thông báo khai giảng khóa học Nghiệp vụ Văn Phòng

 • TP. Hà Nội , huyện Hoài Đức - (Hà Tây) Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 20-10-2017, 02:17 pm

Về việc mở lớp huấn luyện hóa chất Và kế hoạch, biện pháp ứng phó sự cố hóa chất

 • TP. Hà Nội , huyện Gia Lâm Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 20-10-2017, 02:17 pm

LỚP AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

 • TP. Hà Nội , quận Long Biên Giáo dục, đào tạo
 • Giá: 1,200,000 vnd Ngày đăng: 20-10-2017, 02:17 pm

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CỬA HÀNG TRƯỞNG CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU

 • TP. Hà Nội , huyện Hoài Đức - (Hà Tây) Giáo dục, đào tạo
 • Giá: 2,500,000 vnd Ngày đăng: 20-10-2017, 02:16 pm

I. LớP BồI DƯỡNG QUảN LÝ NHÀ NƯớC NGạCH CHUYÊN VIÊN

 • TP. Hà Nội , huyện Gia Lâm Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 20-10-2017, 02:16 pm

Huấn luyện cấp chứng chỉ an toàn lao động liên hệ 0978 588 909

 • TP. Hà Nội , quận Thanh Xuân Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 20-10-2017, 02:16 pm

Thông báo mở lớp Bồi dưỡng “ Đảm bảo an toàn môi trường trong kinh doanh khí dầu

 • TP. Hà Nội , quận Tây Hồ Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 20-10-2017, 02:16 pm

==>==>Đào tạo cấp chứng chỉ nghề hàn, điện, cơ khí

 • Hải Dương , TP Hải Dương Giáo dục, đào tạo
 • Giá: 1,700,000 vnd Ngày đăng: 19-10-2017, 08:37 am

-------Chứng chỉ Bàn, bar, buồng phòng, quản lý khách sạn

 • TP. Hà Nội , quận Cầu Giấy Giáo dục, đào tạo
 • Giá: 1,700,000 vnd Ngày đăng: 19-10-2017, 08:36 am

*** Đào tạo cấp chứng chỉ an toàn leo cao 0976322302

 • Bắc Ninh , huyện Yên Phong Giáo dục, đào tạo
 • Giá: 400,000 vnd Ngày đăng: 19-10-2017, 08:36 am

@@@@ Đào tạo cấp chứng chỉ văn thư lưu trữ, lễ tân lấy nhanh

 • Bắc Ninh , TP Bắc Ninh Giáo dục, đào tạo
 • Giá: 1,700,000 vnd Ngày đăng: 19-10-2017, 08:36 am

** Đào tạo cấp chứng chỉ hành chính văn phòng 0976322302

 • Bắc Ninh , huyện Tiên Du Giáo dục, đào tạo
 • Giá: 1,400,000 vnd Ngày đăng: 19-10-2017, 08:36 am

^^^^^ Đào tạo cấp chứng chỉ an toàn lao động theo nghị định 44 mới nhất

 • Bắc Ninh , huyện Yên Phong Giáo dục, đào tạo
 • Giá: 400,000 vnd Ngày đăng: 19-10-2017, 08:36 am

&&&Đào tạo an Toàn hóa chất theo nghị định 44 toàn quốc 0976322302

 • Hải Dương , TP Hải Dương Giáo dục, đào tạo
 • Giá: 900,000 vnd Ngày đăng: 19-10-2017, 08:36 am

Tiếng Trung du lịch - buôn bán tại Hạ Long, Quảng Ninh

 • Quảng Ninh , TP Hạ Long Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 10-10-2017, 09:03 am

Tuyển gấp Giáo viên tiếng Nhật tại Hạ Long

 • Quảng Ninh , TP Hạ Long Giáo dục, đào tạo
 • Giá: Ngày đăng: 10-10-2017, 09:02 am