Đi đại tiện ra máu có nguy hiểm không

  • TP. Hà Nội , quận Thanh Xuân Từ thiện, bất vụ lợi
  • Giá: 1 vnd Ngày đăng: 24-07-2017, 03:51 pm

Bệnh viêm trực tràng là bệnh gì

  • TP. Hà Nội , quận Thanh Xuân Từ thiện, bất vụ lợi
  • Giá: 1 vnd Ngày đăng: 24-07-2017, 02:44 pm