ID:#48423
Date:08/02/2020, 01:40 pm
Repost date:08/02/2020
Expired date:09/03/2020, 01:40 pm
Hits:104
 
Category:Marketers
City, District:Ha Noi City, Thanh Xuan district
Address:so 5 day C2 to dan pho 105 Thanh Tri , Ha Noi
Full name:le minh tai
Phone:0911118090
Contact method:Phone
Tell friend:   Email Facebook Google Digg Myspace Yahoo MSN

Chính chủ bán nhà sổ đỏ , 22m2 , cạnh sân để ô tô , giá 1,1 tỷ.


 

Gia đình của tôi, 22 triệu 2 .

Tôi có một phần của tôi, trong khi đó, khi tôi có thể. tôi vi

-Giao văn phòng 5 chỗ, máy móc ra: Giải cứu, Ngọc, Kim Giang, khu thị thị

- Tiện ích: Điện học

- Khu đề dân sự cao, phần lớn là phần của anh

- Nhà mới, 2 phần, một phần của phần, phần của phần

- Phần mềm lưu trữ phần mềm 1: 22m 2 , Phần 2: 26m 2 , DTSD: 48m 2 , Phần mềm trò chơi tiền tệ: 4m.

Giá bán: 1,1.

Liên quốc: Tài - 0911118090

 


[ Please say to the poster that you have seen this post on TMO.vn. Thank you so much. ]