ID:#48442
Date:11/01/2021, 05:12 pm
Repost date:11/01/2021
Expired date:10/02/2021, 05:12 pm
Hits:1.040
Category:Real Estate
City, District:Ha Noi City, Dong Da district
Address:Tầng 5, Tòa nhà PETROWACO, 97 – 99 Láng Hạ, P. Lán
Full name:MEEY LAND
Phone:0869092929
Contact / Ask poster   Tell friend   Facebook

Giám Đốc Hành chính - Nhân Sự (Lĩnh vực công nghệ)


Số lượng: 1

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Thời gian làm việc: từ 8h đến 17h30, thứ 2 đến sáng thứ 7 (nghỉ chiều thứ 7 và Chủ nhật).

Mức lương: $1000 - $2000

Kinh nghiệm: 5-10 năm

Trình độ học vấn: Đại học

Mô tả công việc:

 • Lập kế hoạch về tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.
 • Xây dựng thương hiệu tuyển dụng, các chính sách về phát triển văn hóa doanh nghiệp.
 • Xây dựng chính sách thăng tiến, chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty, lập ngân sách nhân sự.
 • Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích - kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.
 • Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty.
 • Hoàn thiện mô hình cơ cấu tổ chức, nâng cao hiệu quả bộ máy tổ chức hoạt động toàn doanh nghiệp.
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
 • Nghiên cứu, soạn thảo và xây dựng hệ thống các quy chế, quy trình, quy định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.
 • Tham mưu cho HĐQT về các công tác sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả, công tác hành chính, lương bổng, khen thưởng và các chế độ phúc lợi cho người lao động.
 • Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự… Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chính.
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc và HĐQT.

Yêu cầu:

 • Có kinh nghiệm 5-10 năm làm việc cho công ty công nghệ hoặc bất động sản ở vị trí giám đốc nhân sự hoặc tương đương.
 • Am hiểu các bộ quản lý tiêu chuẩn chất lượng trong quản trị doanh nghiệp.
 • Am hiểu công nghệ thông tin, biết áp dụng vào công tác quản trị doanh nghiệp.
 • Am hiểu sâu sắc văn hoá doanh nghiệp.
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân lực, Luật, Quản trị doanh nghiệp hoặc chuyên ngành có liên quan
 • Nắm vững các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề nhân sự.
 • Làm việc chủ động, tư duy logic, có tầm nhìn và khả năng hoạch định chiến lược tốt
 • Ý thức tổ chức kỷ luật cao, tinh thần chịu trách nhiệm đến cùng trong công việc thuộc phạm vi quản lý.

[ Please say to the poster that you have seen this post on TMO.vn. Thank you so much. ]


FAQ:

» Contact / Ask poster