ID:#48443
Date:11/01/2021, 05:15 pm
Repost date:17/01/2021
Expired date:10/02/2021, 05:15 pm
Hits:16.803
Category:Real Estate
City, District:Ha Noi City, Dong Da district
Address:Tầng 5, Tòa nhà PETROWACO, 97 – 99 Láng Hạ, P. Lán
Full name:MEEY LAND
Phone:0869092929
Contact / Ask poster   Tell friend   Facebook

Giám Đốc Tài Chính


Số lượng: 1

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Thời gian làm việc: từ 8h đến 17h30, thứ 2 đến sáng thứ 7 (nghỉ chiều thứ 7 và Chủ nhật).

Mức lương: 1500$-2000$

Kinh nghiệm: 5 năm

Trình độ học vấn: Đại học

Mô tả công việc:

Phân tích và xây dựng chính sách quản lý tài chính doanh nghiệp:

 • Phân tích cấu trúc và tình hình tài chính nhằm nhận diện, đánh giá tính khả thi về mặt tài chính trong các dự án sắp triển khai của doanh nghiệp;
 • Tham mưu cho HĐQT trong việc xây dựng các chiến lược phát triển trung, dài hạn của Tập đoàn;
 • Nghiên cứu, phân tích môi trường kinh doanh, các yếu tố kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế để kịp thời tham mưu cho HĐQT trong việc đưa ra các quyết định thích hợp;
 • Đề xuất và soạn thảo trình HĐQT các quy chế, quy trình phục vụ cho công tác quản lý tài chính.

Xây dựng kế hoạch tài chính và tổ chức thực hiện:

 • Xây dựng phương án vốn tổng thể nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cần tài trợ cho các dự án đầu tư của Tập đoàn và các đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt;
 • Quản lý nguồn tiền nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, SXKD và hiệu quả sử dụng vốn của Tập đoàn.
 • Phối hợp với bộ phận tài chính xây dựng và trình HĐQT phê chuẩn kế hoạch tài chính hàng năm và kế hoạch tài chính trung, dài hạn;
 • Xây dựng và vận dụng hiệu quả các công cụ tài chính để thực hiện các phương án huy động vốn cần thiết phục vụ cho hoạt động của Tập đoàn;
 • Phối hợp triển khai kế hoạch tài chính của Tập đoàn và của các đơn vị đã được duyệt;
 • Quản lý cổ phần và danh mục đầu tư.

Đối ngoại và một số công tác khác:

 • Làm việc và phát triển các mối quan hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức tín dụng, các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, cộng đồng các nhà đầu tư trong nước và quốc tế nhằm thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ hợp tác tài chính;
 • Duy trì và đảm bảo quan hệ với các Cổ đông và các cơ quan chức năng có liên quan đến tài chính, chứng khoán doanh nghiệp;
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc và HĐQT.

Yêu cầu:

 • Có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực: kế toán, tài chính, quản trị
 • Thành thạo các công cụ, phương pháp phân tích định lượng, thống kê
 • Có khả năng kiểm tra, đánh giá và phối hợp với các bộ phận liên quan trong doanh nghiệp.
 • Có tính trung thực, có tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực trong công việc.
 • Có 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên đã từng làm giám đốc ở doanh nghiệp về lĩnh vực tài chính, công nghệ hoặc bất động sản.

[ Please say to the poster that you have seen this post on TMO.vn. Thank you so much. ]


FAQ:

» Contact / Ask poster