ID:#48444
Date:11/01/2021, 05:18 pm
Repost date:17/01/2021
Expired date:10/02/2021, 05:18 pm
Hits:9.038
Category:Real Estate
City, District:Ha Noi City, Dong Da district  (Nationwide)
Address:Tầng 5, Tòa nhà PETROWACO, 97 – 99 Láng Hạ, P. Lán
Full name:MEEY LAND
Phone:0967040056
Contact / Ask poster   Tell friend   Facebook

Kỹ sư phần mềm cao cấp


Số lượng: 1

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Thời gian làm việc: từ 8h đến 17h30, thứ 2 đến sáng thứ 7 (nghỉ chiều thứ 7 và Chủ nhật).

Mức lương: 1500$ - 2000$

Kinh nghiệm: 5 năm

Trình độ học vấn: Đại học

Mô tả công việc:

 • Kỹ sư phần mềm cao cấp chịu trách nhiệm viết các chương trình phần mềm từ thông số kỹ thuật thiết kế; lên Kế hoạch, thực hiện và kiểm tra đơn vị tài liệu; Báo cáo tình trạng và các vấn đề; Tài liệu thiết kế chi tiết; Chịu trách nhiệm về rò rỉ thử nghiệm đơn vị; Đóng góp vào kiến trúc hệ thống và quyết định thiết kế.
 • Phát triển chương trình phần mềm với sự hỗ trợ từ các kỹ sư cao cấp.
 • Viết chương trình tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng mã hóa đã thiết lập của công ty
 • Chạy qua tất cả các trường hợp thử nghiệm cho các nhiệm vụ được giao và đảm bảo tất cả các trường hợp được kiểm tra và thông qua trước khi phát hành để thử nghiệm.
 • Tự đào tạo về công nghệ mới
 • Có thể thực hiện lãnh đạo kỹ thuật hoặc vai trò lãnh đạo nhóm cho dự án.
 • Thực hiện nghiêm túc tất cả quy trình của khách hàng nếu được yêu cầu, quy trình của công ty
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sản phẩm, Quản lý dự án & Quản lý kỹ thuật giao.

Yêu cầu:

 • Hơn 5 năm kinh nghiệm thiết kế các ứng dụng web và di động và kiến thức vững chắc về đánh dấu web, bao gồm các nền tảng tiền xử lý CSS phía HTML5, CSS3 và máy chủ, như LESS và SASS
 • Sử dụng thành thạo JavaScript, ES Next, Typecript
 • Hiểu biết tốt của các thư viện và khung công tác JavaScript nâng cao, như ReactJS hoặc AngularJS hoặc VueJS
 • Hiểu rõ về xử lý yêu cầu không đồng bộ, cập nhật một phần trang và AJAX
 • Hiểu rõ các nguyên tắc SEO và đảm bảo rằng các ứng dụng sẽ tuân thủ chúng.
 • Triển khai nền tảng kiểm thử tự động và kiểm tra đơn vị
 • Hiểu biết thành thạo các công cụ phiên bản mã, chẳng hạn như Git
 • Thể hiện sự hiểu biết về kiểm soát sửa đổi, hệ thống theo dõi lỗi và phương pháp xây dựng và triển khai
 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề đã được chứng minh và chú ý đến chi tiết
 • Đam mê công nghệ, sẵn sàng học hỏi và có thái độ tốt
 • Trải nghiệm với nhiều mối quan hệ khác nhau và NoQuery cơ sở dữ liệu như Mongo, Redis và MySQL / PostgreSQL,
 • Hiểu về chu trình phát triển Agile / Scrum.
 • Kinh nghiệm làm việc trong các dịch vụ vi mô là một lợi thế.

[ Please say to the poster that you have seen this post on TMO.vn. Thank you so much. ]


FAQ:

» Contact / Ask poster